Close

Programmet Rätt att kunna

Utbildningsstyrelsens treåriga utvecklingsprogram inleddes 2020. Programmet omfattar en helhet för utveckling av yrkesutbildningens kvalitet och jämlikhet, och inom ramen för det har UBS finansierat projekt och verksamhet i projektnätverk för utbildningsanordnare inom yrkesutbildningen. Projekten har som mål att utveckla yrkesutbildningen i olika teman.

Med programmet Rätt att kunna främjas regeringsprogrammets mål att höja kompetensnivån, stärka den utbildningsmässiga jämställdheten och likvärdigheten och minska skillnader i lärandet. Utvecklingsprogrammet pågår till slutet av år 2022 och i de projekt som finansieras inom ramen för det vill man

  • förbättra inlärningsresultaten och förutsättningarna för lärandet
  • stärka välbefinnande, samhörighet och delaktighet
  • stödja en reform av verksamhetskulturen och ledningen av den
  • utveckla den personliga tillämpningen
  • säkerställa yrkesutbildningens kvalitet

Rätt att kunna – utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildningen, nationell koordinering

Nästan en tredjedel av landets alla anordnare av yrkesutbildning är med som genomförare av programmet Rätt att kunna. Verksamheten i dessa projektnätverk koordineras nationellt och målet är att främja verksamheten i nätverken och samtidigt sammanställa resultat och god praxis från nätverken så att de kan användas av övriga yrkesutbildningsanordnare. Nationella koordinationsprojekt är

  • Framtidens ledarskap – nationell koordinering och stöd för förnyelsen och ledningen av verksamhetskulturen. Koordinator Omnia.
  • Galaksi – nya verksamhetssätt för välbefinnande, samhörighet och delaktighet inom yrkesutbildningen. Koordinator Saku ry.
  • VALO – nationell koordinering, utveckling av studiehandledningen och förbättring av handledningens kvalitet. Koordinator WinNova.
  • Taidolla jatkoon (Färdigheter för fortsatta studier). Koordinator Åbo stad.

Tilläggsuppgifter om Rätt att kunna -programmet finns på Utbildningsstyrelsens och Undervisnings- och kulturministeriets webbsidor

Utbildningsstyrelsen på finska (oph.fi)

Undervisnings- och kulturministeriet (minedu.fi)

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen