Close

Projektnätverk

Projektnätverket JoPeda

 • Etelä-Savon koulutus Oy, Esedu (koordinator)
 • Kouvola stad, Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Novida
 • Peimarin koulutuskuntayhtymä, Livia
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Raseko
 • Suomen urheiluopiston kannatusosakeyhtiö, Vierumäki

Målgrupper är

 • Ledningen för läroanstalter och samkommuner.
 • Pedagogiska arbetsgruppen. Förmän som ansvarar för utvecklingen och genomförandet av det pedagogiska ledarskapet.
 • Chefer, utbildningschefer, teamförmän, teamdragare, examensansvariga, handledningspersonal
 • Projektansvariga och sakkunniga inom utvecklingsarbete.
 • Personal som framför idéer och genomför och utvecklar service som erbjuds de studerande.
 • Serviceanvändare. Studerande och representanter för arbetslivet. Nuvarande och blivande studerande, studerande som utexamineras från läroanstalten samt samarbetsparter och partner i arbetslivet.

Mål för projektnätverken är

 • Läroanstalternas pedagogiska ledning, samt organiseringen och utvecklingen av centrala processer.
 • Bättre anpassning av olika skeden i den pedagogiska verksamheten så att extra arbete undviks.
 • Fördelningen av ansvar för den pedagogiska ledningen har definierats och vardagen blir smidigare.
 • Ledningen av digital kompetens utvecklas.
 • Det pedagogiska ledarskapet bygger på information/kunskap och har en jämn kvalitet.
 • Kundens väg i kärnprocesserna förtydligas.

JoPeda-projektet koordineras av Esedu och projektledare är Kirsi Lappalainen.  Kontaktuppgifter är förnamn.efternamn@esedu.fi, +358 44 711 5670

Visualisering av JoPeda-projektet (pdf, 141 kt)

Projektnätverket Oikeus uudistua

 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia (koordinator)
 • Hämeen ammatti-intituutti
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto SAMIedu
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
 • Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymä
 • Optima
 • Saimaan ammattiopisto Sampo
 • Sataedu
 • Suomen yrittäjäopisto
 • Suupohjan koulutuskuntayhtymä, VUOKSI
 • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Valkeakosken ammattiopisto
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto

Målgrupper är

 • Kärnmålgrupp i projektet är förmän och ledningsgrupper inom yrkesutbildning och administration.
 • I och med att utveckling av serviceledning ingår är också team som ansvarar för utveckling av utbildningsservice en målgrupp i projektet.
 • Hela personalen och de studerande görs delaktiga i projektet och respons samlas in av dem.
 • Respons samlas in av intressentgrupper.

Projektnätverkets mål är att

 • Höja resiliensen och förmågan till förnyelse.
 • Utveckla förändringsledarskapet. Utveckla genomförandet av förändringar och utvärdering av ledarskapet.
 • Skärpa ledningsgruppernas ledarskapsvisioner.
 • Utveckla det pedagogiska ledarskapet och serviceledningen. Jämföra centrala pedagogiska verksamhetsmodeller och kollegialt lärande.
 • Målet för en del av projektnätverket är att utveckla teamorganisationsmodeller och att dra nytta av prognosinformation. Synvinkeln är människonära ledning genom information.

Projektet Oikeus uudistua koordineras av Tavastia och projektledare är Saija Hieta. Kontaktuppgifter är förnamn.efternamn@kktavastia.fi, +358 50 4400 459.

Visualisering av Oikeus uudistua -projektet (pdf, 184 kt)

Projektnätverket Osuu!

 • Suomen Diakoniaopisto, SDO (koordinator)
 • Ammattiopisto Live
 • Business College Helsinki Oy
 • Careeria
 • Haapaveden Opisto
 • Helsingin Maalariammattikoulu
 • Hevosopisto
 • Jyväskylän palvelualan opisto
 • Kankaanpään Opisto
 • Kanneljärven Opisto
 • Kiinteistöalan Koulutussäätiö
 • Kiipulan ammattiopisto
 • OPAO Oulun Palvelualojen Opisto
 • Perho Liiketalousopisto Oy
 • Prakticum  PSAK Aikuisopisto
 • Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
 • Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO
 • Kirkkopalvelut ry, Seurakuntaopisto
 • Ammattiopisto Spesia
 • TTS Työtehoseura
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy

Målgrupper är

 • Yrkesläroanstalternas ledning, förmän och personal.

Projektnätverkets mål är

 • Utveckling av förändringsledarskap samt pedagogiskt ledarskap och serviceledning inom utbildningsanordnarna.

Mål för förändringsledarskap är

 • För förändringsledarskapets del är målet att förstärka ledarskapet vid förändring samt förmågan att förnyas utgående från PRIDE -modellen.
 • Stödja en förändring av verksamhetskulturen vid förändringar i omvärlden.
 • Förstärka att ledningen talar samma språk.
 • Göra kommunikationen mångsidigare som en del av läroanstalternas verksamhetskultur och social hållbarhet vid förändringsledarskap.

Mål för utveckling av det pedagogiska ledarskapet och serviceledningen är

 • För utveckling av det pedagogiska ledarskapet och serviceledningen är målet att leda utbildningens serviceprocesser på ett kundorienterat sätt över processgränserna
 • Skapa verksamhetsmodeller för pedagogiskt ledarskap
 • Implementera en pedagogisk strategi i lärarskapet samt i serviceprocesserna
 • Dela kollegialt lärande och bästa praxis i nätverkssamarbetet

Projektet Osuu! Osaamista positiiviseen uudistumiseen koordineras av Suomen Diakoniaopisto SDO OY och projektledare är Anna-Liisa Halsas-Lehto. Kontaktuppgifter förnamn.efternamn@sdo.fi, +358 40 563 8042.

Utveckling av det pedagogiska ledarskapet och serviceledningen koordineras av Sykli och Mia O´Neill.  Kontaktuppgifter förnamn.efternamn@sykli.fi, + 358 50 586 0284

Visualisering av Osuu!-projektet (pdf, 201 kt)

Projektnätverket Vertaansa vailla 

 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia (koordinator)
 • Hyria koulutus Oy
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia
 • Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia
 • Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu
 • Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu
 • Vaasan ammatillinen oppilaitos, Vamia
 • Yrkesakademin i Österbotten
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Redu
 • Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kpedu
 • Stadin ammattiopisto
 • Vantaan ammattiopisto Varia
 • Turun ammatti-Instituutti

Målgrupper

 • Yrkesläroanstalternas ledning och förmän, undervisnings- och handledningspersonal och personer som producerar pedagogiska stödtjänster.

Projektnätverkets mål är

 • Utveckling av förändringsledarskap, pedagogiskt ledarskap och serviceledning
 • Projektets mål är att skapa nya former för ledarskap samt förstärka aktörernas och arbetsorganisationernas kunnande.
 • Skapande av kollegiala nätverk, som drar nytta av det omfattande och mångsidiga kunnandet, sakkunskapen och praxis inom projektnätverket, särskilt med hjälp av delning och metoder för att lära sig av andra.

Projektet Vertaansa vailla – verkostot johtamisen tukena koordineras av Omnia och projektledare är Jaanamari Torniainen. Kontaktuppgifter är förnamn.efternamn@omnia.fi, + 358 40 126 4987.

Visualisering av Vertaansa vailla-projektet (pdf, 174 kt)

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen