Close

Hankeverkosto

Tällä sivulla:

JoPeda hankeverkosto

 • Etelä-Savon koulutus Oy, Esedu (koordinoija)
 • Kouvolan kaupunki, Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Novida
 • Peimarin koulutuskuntayhtymä, Livia
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Raseko
 • Suomen urheiluopiston kannatusosakeyhtiö, Vierumäki

Kohderyhmät ovat

 • Oppilaitos- ja kuntayhtymän johto.
 • Pedagoginen työryhmä. Esimiehet, jotka vastaavat pedagogisen johtamisen kehittämisestä ja palvelumuotoilun toteutumisesta.
 • Päälliköt, koulutuspäälliköt, tiimiesimiehet, tiiminvetäjät, tutkintovastaavat, ohjaushenkilöstö
 • Hankevastaavat ja kehittämistyötä tekevät asiantuntijat.
 • Henkilökunta, joka osallistuu opiskelijoille tarjottavien palveluiden ideointiin, toteutukseen ja kehittämiseen.
 • Palveluiden käyttäjät. Opiskelijat ja työelämän edustajat. Nykyiset ja tulevat opiskelijat, oppilaitoksesta valmistuvat opiskelijat sekä työelämän yhteistyötahot ja kumppanit.

Hankeverkoston tavoitteita ovat

 • Oppilaitosten pedagoginen johtaminen, sen organisointi ja keskeisten prosessien toimeenpano kehittyvät.
 • Pedagogisen toiminnan vaiheet niveltyvät toisiinsa entistä paremmin ja ylimääräinen työ karsiutuu.
 • Pedagogisen johtamisen vastuut on määritelty ja arki sujuvoituu.
 • Digiosaamisen johtaminen kehittyy.
 • Pedagoginen johtaminen perustuu tietoon ja on tasalaatuista.
 • Asiakkaan polku ydinprosesseissa selkeytyy.

Yhteystiedot

JoPeda hanketta koordinoi Esedu ja projektipäällikkönä toimii Kirsi Lappalainen. Yhteystiedot ovat etunimi.sukunimi@esedu.fi, +358 44 711 5670.


Oikeus uudistua hankeverkosto

 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia (koordinoija)
 • Hämeen ammatti-intituutti
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto SAMIedu
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
 • Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymä
 • Optima
 • Saimaan ammattiopisto Sampo
 • Sataedu
 • Suomen yrittäjäopisto
 • Suupohjan koulutuskuntayhtymä, VUOKSI
 • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Valkeakosken ammattiopisto
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto

Kohderyhmät ovat

 • Ydinkohderyhmänä hankkeessa ovat koulutuksenjärjestäjien ammatillisen koulutuksen ja hallinnon esimiehet sekä johtoryhmät.
 • Palveluiden johtamisen kehittämisen myötä koulutuspalveluiden kehittämisestä vastaavat tiimit ovat myös hankkeen kohderyhmää.
 • Koko henkilöstöä ja opiskelijoita osallistetaan hankkeeseen ja heiltä hankitaan palautetta.
 • Sidosryhmiltä hankitaan palautetta.

Hankeverkoston tavoitteet ovat

 • Resilienssin ja uudistumiskyvyn kasvattaminen.
 • Muutosjohtamisen kehittäminen. Muutosten läpiviennin ja johtamisen arvioinnin kehittäminen.
 • Johtoryhmien johtamisvisioiden terävöittäminen.
 • Pedagogisen johtamisen ja palveluiden johtamisen kehittäminen. Keskeisten pedagogisten toimintamallien vertailu ja vertaisoppiminen.
 • Osalla hankeverkostossa tavoitteena on tiimiorganisaatiomallien kehittäminen ja ennakointitiedon hyödyntäminen. Näkökulmana inhimillinen tiedolla johtaminen.

Yhteystiedot

Oikeus uudistua hanketta koordinoi Tavastia ja projektipäällikkönä toimii Saija Hieta. Yhteystiedot ovat etunimi.sukunimi@kktavastia.fi , +358 50 4400 459.


Osuu! hankeverkosto

 • Suomen Diakoniaopisto, SDO (koordinoija)
 • Ammattiopisto Live
 • Business College Helsinki Oy
 • Careeria
 • Haapaveden Opisto
 • Helsingin Maalariammattikoulu
 • Hevosopisto
 • Jyväskylän palvelualan opisto
 • Kankaanpään Opisto
 • Kanneljärven Opisto
 • Kiinteistöalan Koulutussäätiö
 • Kiipulan ammattiopisto
 • OPAO Oulun Palvelualojen Opisto
 • Perho Liiketalousopisto Oy
 • Prakticum, PSAK Aikuisopisto
 • Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
 • Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO
 • Kirkkopalvelut ry, Seurakuntaopisto
 • Ammattiopisto Spesia
 • TTS Työtehoseura
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy

Kohderyhmät ovat

 • Ammatillisten oppilaitosten johto ja esimiehet sekä henkilöstö.

Hankeverkoston tavoitteina ovat

 • Koulutuksen järjestäjien muutosjohtaminen sekä pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen.

Muutosjohtamisen tavoitteet ovat

 • Muutosjohtamisen osalta tavoitteena on vahvistaa muutoksen johtamista sekä uudistumiskykyä PRIDE -mallin pohjalta.
 • Tukea toimintakulttuurin muutosta toimintaympäristön muuttuessa.
 • Vahvistaa johdon yhteistä puhetta.
 • Monipuolistaa viestintää osana oppilaitosten toimintakulttuuria ja sosiaalista kestävyyttä muutosjohtamisessa.

Pedagogisen ja palvelujen johtamisen kehittämisen tavoitteet ovat

 • Pedagogisen ja palvelujen johtamisen kehittämisen osalta tavoitteena on johtaa koulutuksen palveluprosesseja asiakaslähtöisesti yli prosessirajojen
 • Luoda pedagogisen johtamisen toimintamalleja
 • Jalkauttaa pedagoginen strategia opettajuuteen sekä palveluprosesseihin
 • Jakaa vertaisoppimista ja hyviä käytäntöjä verkostoyhteistyönä

Yhteystiedot

Osuu! Osaamista positiiviseen uudistumiseen hanketta koordinoi Suomen Diakoniaopisto SDO OY ja projektipäällikkönä toimii Anna-Liisa Halsas-Lehto. Yhteystiedot etunimi.sukunimi@sdo.fi, +358 40 563 8042.

Pedagogisen ja palvelujen johtamisen kehittämisessä toimii koordinoijana Sykli ja Mia O´Neill. Yhteystiedot etunimi.sukunimi@sykli.fi, + 358 50 586 0284


Vertaansa vailla hankeverkosto

 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia (koordinoija)
 • Hyria koulutus Oy
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia
 • Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia
 • Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu
 • Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu
 • Vaasan ammatillinen oppilaitos, Vamia
 • Yrkesakademin i Österbotten
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Redu
 • Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kpedu
 • Stadin ammattiopisto
 • Vantaan ammattiopisto Varia
 • Turun ammatti-Instituutti

Kohderyhmät ovat

 • Ammatillisten oppilaitosten johto ja esimiehet, opetus- ja ohjaushenkilöstö ja pedagogisia tukipalveluja tuottavat henkilöt.

Hankeverkoston tavoitteet ovat

 • Muutosjohtamisen, pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen
 • Hankkeen tavoitteena on luoda uusia johtamisen muotoja sekä vahvistaa toimijoiden ja työyhteisöjen osaamista.
 • Vertaisverkostojen luominen, jossa hyödynnetään hankeverkoston laajaa ja monipuolista osaamista, asiantuntemusta ja käytäntöjä, erityisesti jakamisen ja toisilta oppimisen menetelmien avulla.

Yhteystiedot

Vertaansa vailla – verkostot johtamisen tukena hanketta koordinoi Omnia ja projektipäällikkönä toimii Jaanamari Torniainen. Yhteystiedot ovat etunimi.sukunimi@omnia.fi, + 358 40 126 4987.

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen