Close

Ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa parantava Oikeus osata -kehittämisohjelma päättyy 31.12.2022.

Tulevaisuuden johtaminen -sivustoa ei enää päivitetä 31.12.2022 jälkeen.

Omnia on toiminut valtakunnallisena koordinoijana toimintakulttuurin uudistamisen ja sen johtamisen tuki tavoitteita toteuttavalle neljälle hankeverkostolle.

Koordinaattori kiittää hankeverkostoja, rahoittajaa ja yhteistyökumppaneita loistavasta yhteistyöstä. Hankeverkostot ovat työskennelleet ahkerasti ja saaneet aikaiseksi paljon erilaisia tuotoksia.

Hankeverkostojen tuotoksia löytyy Toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuki – Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi)

Tulevaisuuden johtaminen – valtakunnallinen koordinaatio- hanke järjesti loppu syksyllä kehittämistyön tueksi kolme fasilitoitua kehittämistyöpajaa teemalla verkostoyhteistyö. Työpajat toteutti ja fasilitoi Johanna Riippi, Mukamas Learning Design Oy:stä (mukamas.fi). Yhden työpajan teemana oli meidän yhteinen verkostokartta.

Hanke on hyvä päättää projektikoordinaattoreiden suoriin lainauksiin kysymyksistä: Mikä on liikahtanut kehittämistyön tuloksena? Mitä vaikutuksia voisi olla odotettavissa?

”Odotettavissa on asiakaslähtöisyyden paraneminen ja pedagogisen johtamisen uudistaminen sekä johtamiskäytänteiden yhdenmukaistaminen oppilaitosten eri aloilla ja yksiköissä. Lisäksi tiedolla johtamisen työkaluja on otettu käyttöön ja kehitytty myös niiden avulla toiminnallisesti tiedolla johtamisessa. Em. asiat ovat vauhdittaneet ja vaikuttaneet myös toimintakulttuurien muutokseen.”

”Hanketyö on laittanut liikkeelle merkittävää monitasoista pohdintaa johtamisesta, johtajuudesta ja johtamisen johtamisen merkityksestä henkilöstötuottavuuden kokonaisuuteen (uudistumiskykyanalyysin tulokset). Jatkokehittämisen suunnitelmia on tehty. Hanketyön tuella on luotu konkreettisia työkaluja tiimiorganisaatioiden tueksi.”

Hyvää joulua ja uutta vuotta 2023!

Jaanamari Torniainen

Omnia

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen