Close

Oikeus osata -ohjelma

Opetushallituksen kolmivuotinen kehittämisohjelma käynnistyi vuonna 2020. Ohjelma kattaa ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiskokonaisuuden ja sen puitteissa OPH on rahoittanut ammatillisen koulutuksen järjestäjien hankkeita ja hankeverkostojen toimintaa. Hankkeiden tavoitteena on ammatillisen koulutuksen kehittäminen eri teemoissa.

Oikeus osata -ohjelmalla edistetään hallitusohjelman tavoitteita nostaa osaamistasoa, vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä kaventaa oppimiseroja. Kehittämisohjelma kestää vuoden 2022 loppuun saakka ja sen puitteissa rahoitettavissa hankkeissa

  • parannetaan oppimistuloksia ja oppimisen edellytyksiä
  • vahvistetaan hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
  • tuetaan toimintakulttuurin uudistamista ja sen johtamista
  • kehitetään henkilökohtaistamista
  • varmistetaan koulutuksen laatua

Oikeus osata – ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo, valtakunnallinen koordinaatio

Oikeus osata ohjelmassa on hanketoteuttajina valtakunnallisesti ammatillisista koulutuksen järjestäjistä lähes kolmannes. Näiden hankeverkostojen toimintaa koordinoidaan valtakunnallisesti ja tavoitteena on edistää verkostojen toimintaa ja samalla tuottaa hankkeiden tuloksia ja hyviä käytäntöjä muiden ammatillisten koulutuksen järjestäjien hyödynnettäväksi. Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet ovat

  • Tulevaisuuden johtaminen – valtakunnallinen koordinaatio toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuki. Koordinoija Omnia.
  • Galaksi – hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden uudet toimintatavat ammatillisessa koulutuksessa. Koordinoija Saku ry.
  • VALO – valtakunnallinen koordinaatio, opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen. Koordinoija WinNova.
  • Taidolla jatkoon. Koordinoija Turun kaupunki.

Lisätietoa Oikeus osata ohjelmasta Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta

Opetushallitus (oph.fi)

Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen