Close

Gradian koulutusten mallintaminen Vertaansa vailla-hankkeessa

Osana Vertaansa vailla hanketyötä on kehitetty Gradian jatkuvan haun prosessia koulutusten mallintamisen avulla. Mallintamista on hankeaikana tehty Gradian Elintarvike-, Puhtaus- ja Kiinteistöalan lyhytkoulutuksiin, Elintarvikealan ammattitutkintoon, Matkailu- ja ravintola-alan erikoisammattitutkintoon sekä Liiketoiminnan ammattitutkintoon.

Mitä mallintaminen oikein on ja miksi me sitä teemme?

Mallintaminen on yleisesti käytössä oleva tapa kuvata organisaatioiden toimintaa. Prosessien mallintamisella ja konkreettisella kuvaamisella saamme yhteneväisen käsityksen meidän tavastamme toimia, ymmärrämme paremmin asiakkaidemme tarpeita sekä saamme mahdolliset kehittämisen kohteet selkeästi näkyviin.

Mallintamisen taustalla hyödynnetään palvelumuotoilua, siihen liittyvää muotoiluajattelua sekä erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä. Palvelumuotoilun tavoitteena on ymmärtää paremmin asiakkaita ja heidän tarpeitaan empatian, heidän toimintansa ja tavoitteiden tarkastelun kautta, havaita uusia potentiaalisia mahdollisuuksia toimintaan sekä suunnitella paremmin toimivia palveluita eri menetelmien avulla. Muotoiluajattelu on ratkaisukeskeistä toimintaa, jossa tärkeässä roolissa on monialainen asiantuntijuus ja luovien, visuaalisten, toiminnallisten ja konkretisoivien menetelmien käyttö sekä vahva asiakaslähtöinen lähestymistapa.

Gradiassa tehtävän mallintamisen tavoitteena on kehittää yhteisiä toimintaprosesseja, tehdä alojen toimintaa näkyväksi, lisätä asiakasymmär­rystä, kertoa muun muassa hakijoille koulu­tuksen toteutuksesta aiempaa selkeämmin sekä helpottaa koulutusten markkinointia yhteistyössä viestintä- ja markkinointipalveluiden kanssa.

Miten mallintamista on Gradiassa tehty?

Olemme toteuttaneet mallintamisen etätyöpajoina, joissa hyödynnetään Teams-puhelua ja selainpohjaista Mural-yhteistyöskentelyalustaa. Muralissa jokainen työpajaan osallistuja pääsee itse tuottamaan sisältöä sekä näkemään työskentelyn aikana syntyvän materiaalin reaaliaikaisesti.

Työskentelyyn kuuluu Gradian mallintamisen prosessin mukaisesti kahdeksan eri teemaista moduulia, joissa tarkastellaan muun muassa alan tulevaisuutta, nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita ja heidän tarpeitaan, opiskelijan polkua opintojen parissa sekä konkreettisia toimenpiteitä asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen ja heidän tavoittamiseensa eri kanavissa.

Gradian koulutusten mallintamisen prosessikuvaus.
Esitietolomake.
Asiakasprofiloinnin mallipohjat.
Erilaisia ikoneita polun molemmilla puolin ja teksti: "Opiskelijan polku kuvataan ikonien avulla työpajassa".
Opiskelijan polun kuvaus.

Mallintamisessa käytetään erilaisia mallipohjia, muun muassa kuvassa olevia asiakasprofiloinnin mallipohjaa sekä ikonein toteutettavaa opiskelijan polun kuvaamistapaa.

Ketkä mallintamisessa ovat mukana?

Mallintamiseen on osallistunut tutkinnosta vastaavat opettajat, koulutussuunnittelija, koulutuspäällikkö. Mahdollisuuksien mukaan on pyritty soveltuviin teemoihin saamaan mukaan myös työelämäkoordinaattori ja asiakkuuspäällikkö sekä asiakkaiden edustus. Työpajatyöskentelyä ohjaa fasilitoija, joka luotsaa tekemistä suunnitelmallisesti eteenpäin, jolloin osallistujat voivat keskittyä itse asiaan.

Kuvakollaasi Teams videokokouksesta, jossa neljä henkilöä.
Gradian Elintarvike-, Puhtaus- ja Kiinteistöalan lyhytkoulutuksien mallintamisen työpajassa Soile Rinkinen, Tuula Pekkarinen, Marjo Huuskonen sekä työpajojen fasilitoijana toiminut Sanna Kärkkäinen.

Projektiasiantuntija Vertaansa vailla hanke
Sanna Kärkkäinen

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen