Close
Kirsi Lappalainen

Haastattelussa JoPeda hankkeesta Kirsi Lappalainen

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Kirsi Lappalainen Etelä-Savon Koulutus Oy:stä joka ylläpitää Etelä-Savon ammattiopisto Esedua. Vastuullani on tällä hetkellä OPH:n OikeusOsata ohjelman verkostohankkeita, joissa toimin erilaisin työn vastuin; yhdyshenkilönä, koordinaattorina tai projektipäällikkönä. Toimin myös työelämäkoordinaattorina ja tähän kokonaisuuteen tehtäväni liittyvät pääosin työelämärajapinnassa työskentelyyn.

JoPeda -hankkeen verkostokoordinaattorin tehtävään siirryin Taisto Hirvosen siirtyessä Esedussa muihin tehtäviin.

Mitä näyttää toiminta JoPeda hankkeessa?

JoPeda hankkeessa edetään verkostossa pääosin suunnitelmien mukaisesti, vaikka hankkeen toimintaa ja toimijoita on varjostanut korona. Yhdessä osallistuminen ja oppiminen Lean ja palvelumuotoilu koulutukseen edisti kaikkien JoPeda hankkeen osatoteuttajien tavoitteisiin ja tuloksiin pyrkimistä. Seurantakyselyn tuloksissa erityisesti oman verkoston yhteistyö, verkostotapaamisten vertaisoppiminen ja ideoiden saaminen koetaan merkitykselliseksi.

Ajallisesti vähän yli puolen välin on hankkeessa edetty ja tuloksissa kukin on edennyt omien kehittämiskohteittensa parissa. Työtä on edelleen paljon, mutta työ on motivoivaa, sillä kaikilla osatoteuttajilla on uudistuksia ja tehtävää ammatillisen koulutuksen muutosten johtamisessa.

Mitä odotatte, että on tapahtunut hankkeen ansiosta, kun olemme keväässä 2022?

Odotamme, että olemme osanneet käyttää kaikki ne mahdollisuudet kehittämisen ja kehittymisen edistämiseksi oppilaitoksisamme, mitä JoPeda verkosto ja valtakunnallinen Tulevaisuuden johtamisen verkosto ovat kehitystyön tueksi tuottaneet. Konkreettisesti kehitysstepit ovat ja tulevat olemaan monimuotoisia, kunkin osatoteuttajan kehityshistorian mukaisia tuloksia ja tuotoksia pedagogiseen johtamiseen.

Kuten edeltäjäni esittelyssään kuvasi, niin samoin minäkin odotan, että verkoston oppilaitokset ovat kehittäneet valitsemiaan pedagogiseen johtamiseen, prosesseihin ja palveluihin liittyviä käytänteitään siten, että niiden arjen työ on sujuvoittuu, työhyvinvointi paranee ja opiskelijoille suunnattujen palvelujen asiakaslähtöisyys korostuu. Odotan myös oppilaitosten välille syntyviä toimijaverkostoja, joiden toiminta jäisi elämään vertaistuen ja -oppimisen mahdollisuuksina.   

Mitä odotat tältä syksyltä?

JoPeda hankkeen koordinoijana toivon syksyltä 2021, että solahdan sujuvasti työhöni verkostoon ja pystyn edistämään työlläni hankkeen etenemistä kohti välitavoitteita ja kohti lopputavoitteita ja tuloksia vuoteen 2022. 

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen