Close
Jaanamari Torniaisen kuva

Haastattelussa verkostokoordinaattori Vertaansa vailla hankkeesta

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Jaanamari Torniainen ja olen työskennellyt Omniassa vuodesta 2005 lähtien. Toimin projektipäällikkönä viidessä hankkeessa, joista yksi on Omnian koordinoima Vertaansa vailla hanke. Tehtäväni hankkeissa on projektihallinnointi eli vastaan hankkeen kokonaisuuden ja budjetin toteutumisesta, työryhmien työskentelystä, sidosryhmätyöstä ja tulosten juurruttamisesta ja levittämisestä.

Mitä tapahtuu Vertaansa vailla hankkeessa?

Vertaansa vailla -verkostot johtamisen tukena hanke on 16 oppilaitoksen verkostohanke. Jokaisella oppilaitoksella on osatoteuttajakohtaiset toimintasuunnitelmat.

Hankkeessa keskeistä on yhteinen toiminta, joka perustuu vertaisverkostotoimintaan. Laajan verkoston punaisena lankana on hyödyntää verkoston laajaa osaamista ja monipuolista asiantuntijuutta jakamisen ja toisilta oppimisen menetelmien avulla. Hankkeen tavoitteena on yhdessä luoda uusia johtamisen muotoja ja vahvistaa toimijoiden ja yhteisöjen osaamista. Työskentelytapoina ovat mm. webinaarit, workshopit, sparraukset ja keskustelufoorumit.

Vertaisverkostossa painotus on yhteisjakamisessa, ei niinkään yhteiskehittämisessä. Vertaisverkostojen avulla osatoteuttajan oma kehittämistyö fokusoituu ja tehostuu.

Mitä odotat, että on tapahtunut hankkeen ansiosta, kun olemme keväässä 2022?

Uudenlaiset toimintatavat näkyvät oppilaitosten johtamiskulttuurissa ja ne tukevat myös muutosjohtamiskyvykkyyttä ja valmentavan toimintakulttuurin luomista. Vaikutukset näkyvät myös oppimisprosessien laadun parantumisena sekä laadukkaina opetus- ja ohjauspalveluina. 

Vertaisverkostot ovat toimivia, aktiivisia ja avoimia vuorovaikutuksen ja jakamisen kanavia. Vertaisverkostot jäävät käytänteiksi, joissa toteutuu aidosti jakaminen ja toisilta oppiminen.

Mitä odotat tulevalta kesältä?

Korona vapaata oleilua, aurinkoa ja paljon pulahduksia Järvi-Suomessa.

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen