Close
Taisto Hirvosen kuva

Haastattelussa verkostokoordinaattori JoPeda -hankkeesta

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Taisto Hirvonen Etelä-Savon Koulutus Oy:stä, joka ylläpitää Etelä-Savon ammattiopisto Esedua. Toimin yhteyshenkilönä ja koordinaattorina useissa OPH:n sekä Etelä-Savon ELY-keskuksen osittain rahoittamissa verkostohankkeissa. Työnkuvaan sisältyy myös verkostoyhteistyö Esedun opiskelijayrittäjyyden kehittämiseksi, työ Esedun laaturyhmässä sekä ohjausryhmätyö Mikkeli-Karagessa ja Rebuild Business-hankkeessa.

JoPeda -hankkeen verkostokoordinaattorin tehtävän lisäksi osallistun Esedun osatoteutukseen yhdessä muun työryhmän kanssa.

Mitä tapahtuu JoPeda hankkeessa?

JoPeda -hankkeessa kaikki verkoston oppilaitokset ovat käynnistäneet omat kehittämistehtävänsä tarkennetun toimintasuunnitelman mukaisesti. Verkoston yhteisiä Teams-tapaamisia on kuukausittain. Tapaamisissa käydään hankkeen tilanne läpi osatoteuttajittain ja keskustellaan yhteisistä tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista. Tapaamisten yhteydessä tiedotetaan myös valtakunnallisen koordinaatiohankkeen toimenpiteistä ja tukimahdollisuuksista.

Parhaillaan on käynnissä neljän kolmetuntisen Lean-ajatteluun ja Palvelumuotoiluun keskittyvän koulutuksen sarja. Tällä koko verkostolle suunnatulla koulutuksella pyritään tuomaan uudenlaista ajattelua pedagogiseen johtamiseen, prosesseihin ja palveluihin. Koulutussarjan päätteeksi kesäkuussa on verkoston yhteinen neljän tunnin mittainen työpaja, jossa kukin verkoston jäsen esittelee valitsemiaan prosesseja, käytänteitä tai kehittämiskohteita, joista käydään yhteistä keskustelua.

Mitä odotat, että on tapahtunut hankkeen ansiosta, kun olemme keväässä 2022?

Odotan, että verkoston oppilaitokset ovat kehittäneet tavoitteena olleita pedagogiseen johtamiseen, prosesseihin ja palveluihin liittyviä käytänteitään niin, että oppilaitosten arjen työ sujuvoituu, työhyvinvointi paranee ja opiskelijoille suunnattujen palvelujen asiakaslähtöisyys korostuu. Odotan myös sitä, että oppilaitosten välille syntyisi asiantuntijuuteen pohjautuvia verkostoja, joiden toiminta voisi jatkua hankkeen jälkeen.

Mitä odotat tulevalta kesältä?

Tulevalta kesältä odotan sitä, että voisin irrottautua työstä kokonaan, ja viettää rentoja kesäpäiviä läheisten, harrastusten ja lähimatkailun parissa. Rentouttavaa puuhastelua ovat metsänhoito, polttopuiden teko, kalastus, patikointi, pyöräily ja puutarhan hoito. Toiveena on myös se, että säät suosisivat purjehtimisen opettelua.

(Kuva: Helena Hamonen)

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen