Close
Saija Hietan kuva

Haastattelussa verkostokoordinaattori Oikeus Uudistua -hankkeesta

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Saija Hieta Hämeenlinnasta ja toimin Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa henkilöstön kehittäjänä. Työuraa Tavastiassa tulee tänä vuonna täyteen 11 vuotta. Aloitin 100 % hanketyössä, jossa viihdyin useamman vuoden Osaava -ohjelmaan kuuluvan hankkeen projektipäällikkönä. Henkilöstöhallinnossa olen ollut vuodesta 2015. Nykyisessä tehtävässäni osa työnkuvastani on edelleen hankkeiden parissa. Muutoin tehtävänkuvaani kuuluu henkilöstön osaamisen kehittämisen ja koulutuksen suunnittelu ja organisointi, monipuolisia henkilöstöhallinnon tehtäviä muun muassa henkilöstösuunnitteluun, rekrytointiin, perehdytykseen, työhyvinvoinnin ylläpitämiseen, työsuhdeasioihin ja työlainsäädäntöön sekä raportointiin liittyen.

Oikeus Uudistua hankkeessa toimin verkostokoordinaattorina 12 toimijan verkostossa. Hankkeen tavoitteet ja kehittämistyö kytkeytyvät hyvin työhöni.  

Mitä tapahtuu Oikeus uudistua hankkeessa?

Teemme monenlaista yhdessä ja erikseen. Rakennamme yhteistyössä osaamista ja lisäksi jokaisella toimijalla on yhteisiä tavoitteita tukevat omat kehittämistoimenpiteensä taustalla. Hanketyön menetelmien keskiössä meillä on vertaisjakaminen ja yhteiskehittäminen sekä palvelumuotoilu ja lean. Hyödynnämme verkoston sisältä löytyvää osaamista ja sen jakamista – jaamme hyviksi havaittuja toimintamalleja ja prosesseja ja muovaamme näitä yhdessä. Osa kehittämistyöstä tehdään teemaryhmissä, joissa kehittämistä ja jakamista tekevät ne verkoston jäsenet, joille kyseinen teema on ajankohtainen.

Hankkeella tuetaan koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin uudistamista ja johtamista. Muutosjohtamisen painopistealueella rakennamme yhteistyössä osaamista (muutos)johtamiseen sekä johdon ennakointityöhön. Organisaatioiden johtotiimit tekivät SWOT analyysillä hankkeen alussa johtamisen alkutilannearviot ja näitä on vertailtu ja verkostolle yhteisiä johtamisen vahvuuksia ja kehittämisalueita on määritelty. Suuntaamme kehittämistä yhteisiin kehittämistarpeisiin. Tavoitteena on terävöittää johtoryhmien johtamisvisiota. Jaamme osaamista ennakointitiedon lähteistä ja hyödyntämisestä. Tarkastelemme OPH:n ennakointifoorumin tuotoksia ja nostamme sieltä johtamisen kannalta keskeisiä havaintoja.

Tärkeänä tavoitteena on lisätä organisaatioiden resiliensssiä ja tunnistaa ja määritellä resilienssitekijöitä. Tuotamme kuvauksen näistä tekijöistäja lisäksi kuvauksen muutosten ja visioiden onnistuneesta viestinnästä. Lisäksi tarkastelemme johtamisen ja muutosten näkökulmista sitouttamista, innostamista ja osallistamista sekä uudistumiskykyä. Tuotamme kuvauksen muutoksen läpiviennin lainalaisuuksista ja toimintaperiaatteista.

Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen alueilla teemme keskeisten pedagogisten toimintatapojen vertaisarviointia verkostossa; vaikuttavuuden arviointia, mittareiden laatimista ja seurantaa. Kehitämme pedagogista johtamista OKM:n laatustrategia 2030-mukaisesti selkiyttämällä yhteistyötä ja roolituksia, tavoitteenamme tuottaa ketterämpiä tapoja palvelujen johtamiseen. Verkostossa perehdymme myös erilaisiin tiimimäisesti työskentelevien organisaatioiden toteutusmalleihin ja tiimien johtamiseen. Toteutamme verkostossa tiimien vertaisarvioinnit.

Mitä odotat, että on tapahtunut hankkeen ansiosta, kun olemme keväässä 2022?

Odotan, että organisaatioilla on selkeä visio johtamiskulttuurista ja muutosten onnistuneesta, yhtenäisestä läpiviemisestä. Johtaminen ja viestintä muutostilanteissa on yhdenmukaista läpi organisaation ja verkostossa on luotu yhteisiä malleja. Ylin johto on selkeä visiossaan ja luo yhteisen johtamiskulttuurin. Toivon, että hanke on antanut työkaluja ja olemme jakaneet osaamista ennakointiedon hankkimisesta ja hyödyntämisestä ja nämä ovat tehostuneet. Toivon, että verkoston esimiehet kokevat, että heillä on voimavaroja ja osaamista valmentavaan johtajuuteen.

Odotan että tiimi-teemassa olemme uudistuneet yhdessä: Verkostossa on jaettu tiimioppimisen, -työskentelyn ja tiimiorganisaation toteutusmalleja ja menettelyjä muun muassa vertaisarvioinneilla. Tiimiorganisaatio- ja tiimioppivan organisaation malleja on käyttöönotettu ja kokemuksista opittu yhdessä. Organisaatioissa on kehittynyt osaamista tiimitoiminnan valmentavaan johtamiseen.

Pedagogisten toimintamallien ja ohjelmien jakamisen myötä on saavutettu pedagogisiin toimintatapoihin vaikuttavuutta ja vaikuttavuuden seurantamittareita. Pystymme vastaamaan joustavasti opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin tarjoamalla monipuolisia palveluita. On saavutettu ketterämpiä tapoja palvelujen johtamisen ja tuottamisen näkökulmasta. Johtamiskulttuurit ovat kehittyneet ammatillisen koulutuksen uusien prosessien toimintaa tukeviksi.

Mitä odotat tulevalta kesältä?

Odotan lämpöä ja aurinkoa, elämän normalisoitumista koronarajoitusten vähenemisen myötä, perheen (mies ja 7- ja 4-vuotiaat tytöt) ja muiden läheisten kanssa rentoa yhdessäoloa.  

(Kuva: Mikko Hieta)

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen