Close

Osaamispotentiaalin tunnistaminen ja vahvistaminen kehittää työyhteisöä

Työelämä kehittyy vauhdikkaasti ja työntekijöiden osaamistarpeet ja -vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti. Ammatillisen koulutuksen henkilöstön osaamisen kehittyminen ohjauksellisessa ja oppimista edistävissä tehtävissä on keskeisessä roolissa tulevaisuuden työvoiman vahvistamisessa. 

Henkilöstön osaaminen on aina yksi organisaation tärkeimmistä menestystekijöistä.  

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on osattava tunnistaa ja määritellä kriittiset ja merkittävät osaamistarpeet. Työelämältä on kartoitettava säännöllisesti hyvässä yhteistyöhengessä erilaisia tarpeita ja ennakointitietoa mm. yrityshaastattelujen ja työelämäfoorumeiden kautta. Kun tulevaisuuden osaamistarpeita saadaan esille, päästään vaikuttamaan ammatillisen koulutuksen kehittymiseen ja edistämään oppimisen kokemuksia eri toimialoilla ja eri ikäisille henkilöille. 

Opetushallituksen Oikeus uudistua -hankkeen kautta Ylä-Savon ammattiopiston henkilöstön osaamisen kehittämiseen on haettu vahvistusta laaja-alaisilla ennakointitiedoilla ja organisaation päivittyvien strategisten tavoitteiden kautta. Ennakointitiedon keräämiseen YSAO hyödyntää C&Q Systems -alustaa työelämän osaamistarpeiden keräämiseen sekä niiden tuottamaa tietoa henkilöstön osaamistarpeiksi. Työelämän ennakointitietoa kerätään myös muita järjestelmiä hyödyntäen. Ysaon oma tiedolla johtamisen työkalu auttaa myös henkilöstön osaamistarpeiden suunnittelussa. Esihenkilöiden OSKAR-työpajoissa on keskusteltu tulevaisuuden osaamistarpeista ja työstetty tehtävä- ja toimialakohtaisia osaamisprofiileja tulevaa henkilöstön kartoitusta varten.

Henkilöstön osaamiskartoituksen kautta on mahdollista tunnistaa vahvuudet ja kehittämistarpeet sekä motivaatio. Tätä kautta on parempi mahdollisuus löytää työtehtäviin sopivan osaamispotentiaalin omaavat henkilöt, jotka kykenevät vahvaan ja tulokselliseen toimintaan sekä myös kokevat onnistumisen tunnetta ja työnimua. Osaaminen koostuu monipuolisista kokemuksista, koulutuksista sekä hyvästä asenteesta ja motivaatiosta. Oman osaamisen tunnistaminen ja piilo-osaamisten löytäminen voi olla merkittävä tekijä monen työntekijän uralle. Kun tiedot, taidot ja asenteet ovat kohdillaan tapahtuu työssä usein ihmeitäkin. 

Osaamisen johtamisella ja kannustavalla esihenkilötyöllä on suuri vaikutus jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen. Onnistuneiden rekrytointien ja perehdyttämisten kautta työyhteisö vahvistuu ja sitoutuu entistä paremmin myös ammatillisen koulutuksen tarjoamiin työtehtäviin. Osana Oikeus uudistua -hanketta on myös kehitetty henkilöstöintraa tukemaan ysaolaisia työssään.

Miia Bovellan 
HRD-asiantuntija
Ylä-Savon ammattiopisto 

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen