Close

Matkalla kohti TiimiTavastiaa

Oikeus uudistua -hankeverkostossa olemme päässeet tutustumaan verkoston jäsenten (12) erilaisiin tiimitoiminnan malleihin ja tiimimäisesti toimivien organisaatioiden johtamiseen, luomaan tiimien vertaisarviointimallin ja vertaisarvioimaan erilaisia tiimejä. Osalla verkoston toimijoista on jo siirrytty puhtaaseen tiimiorganisaatioon, osa on matkalla tähän ja osalla toimitaan tiimimäisesti mutta ei olla rakenteellisesti organisoiduttu puhtaasti tiimiorganisaatioksi.

Me Tavastiassa olemme saaneet vertaisoppia muilta, ja hankkeen tuella olemme rakentaneet oman Tavastialaisen tiimimallin. Prosessi käynnistettiin virallisesti keväällä 2022. Tavoitteenamme oli tehdä jo olemassa olevien tiimien toiminta paremmin näkyväksi ja tarjota yhteisiä raameja tiimeille määrittelemättä kuitenkaan yhtä ja ainoaa tapaa toimia. Halusimme kirkastaa vastuita ja rooleja, laatia tiimisopimukset, tarjota tiimivastaaville tukea ja tarjota koulutusta niin tiimivastaaville kuin kaikille tiimien jäsenille.

Lähdimme liikkeelle muutamista osastoista/yksiköistä, joiden kanssa pilotoimme mallia nyt vuonna 2022. Mukana on nyt kolme ammattiopiston osastoa, henkilöstöhallinnon osasto, kuntayhtymän ravitsemus- ja siivouspalvelut osasto sekä Vanajaveden osasto. Tunnistamme, että laajassa kuntayhtymässä tiimien toiminta on erilaista ja myös tarpeet ovat erilaiset. Tiimisopimuksissa on annettu tietyt osat, joihin tiimi itse kirjaa sisällöt sekä lyhyt yhteinen alustus, jossa määritellään muun muassa se, että tiimin toiminnan yhteys Tavastian strategisiin päämääriin. Tiimit lisättiin myös Koulutuskuntayhtymän hallintosääntöön.

Keväällä 2022 kokoonnuimme ammattiopiston ”pilottiosastoiden” koulutuspäälliköiden kanssa keskustelemaan tiimimallista ja tarpeista. Määrittelimme kunkin tiimin tiimivastaavat ja pidimme heidän kanssaan kehittämispäivän tiimisopimusten äärellä. Toteutimme sekä keväällä että alkusyksystä 2022 koko henkilöstölle avoimet Kehitytään ja kehitetään yhdessä -Teams tapaamiset, joissa kerrottiin henkilöstölle mitä TiimiTavastia -organisoituminen tarkoittaa, mitä on tehty ja tullaan tekemään sekä kuultiin henkilöstön mielipiteitä tiimimäisen organisoitumisen tarpeista, hyödyistä ja odotuksista tiimityölle. Lisäksi esittelimme mallia henkilöstön Pedamessuilla. Keväällä totesimme, että meillä on jo hyvin paljon toimivia tiimejä, ja on hyvä antaa heille ns. oikeutus ja näkyvyys. Nyt ensimmäisessä aallossa mukana olevissa osastoissa ja yksiköissä on jo hyvin ”valmiita” tiimejä, joita tämä yhteinen työ edelleen tukee, mutta myös enemmän alkumetreillä olevia tiimiytyviä porukoita, jotka oppivat jo pidemmällä olevilta ja joilla tarve osaamisen kehittämiselle on suurta.

Toteutamme marraskuun alussa 2022 tiimivastaavien koulutuksen, johon mukaan on kutsuttu 23 tiimivastaavaa ja heidän hallinnolliset esimiehensä. Koulutuksessa käsitellään esimerkiksi sitä, miten oma asenne vaikuttaa työhön ja tiimiläisiin sekä kuinka kommunikoida rakentavasti ja sitä, miten vahvistaa tiimin sitoutumista ja motivoitumista, palautteenantoa ja ongelmatilanteiden ratkaisemista.

Olemme matkalla kohti TiimiTavastiaa, ja tarjoamme tukea myös tuleville tiimeille. Tunnistamme tarpeiden erilaisuuden, sen että on myös paljon erilaisia toimintaan perustuvia poikkitiimejä, jotka eivät ole yhden osaston tai yksikön sisäisiä. Tarkoituksena ei ole edellyttää jokaisen kuntayhtymän osaston tai yksikön siirtymistä tiimimalliin, vaan tarjota tukea ja raameja tiimeille ja tiimiorganisoitumiselle silloin kun se on toimintaa tukevaa ja tuo lisäarvoa yhteiselle työskentelylle.

Saija Hieta, henkilöstön kehittäjä
Koulutuskuntayhtymä Tavastia

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen