Close

Valtakunnallisten koordinaattoreiden vaikuttavuusselvitys

Yksi merkittävimmistä tavoitteista valtakunnallisten koordinaattoreiden hankesuunnitelmissa on ollut koko Oikeus osata -ohjelmatasoisen vaikuttavuusselvityksen tuottaminen.

Valtakunnalliset koordinaattorihankkeet eli Valo, Taidolla jatkoon, Galaksi ja Tulevaisuuden johtaminen sekä ihmiset hankkeiden taustalla eli Tiina ja Tamara, Annina ja Paula, Mari ja Maria sekä Kirsi työstävät selvitystä parhaillaan. Vaikuttavuusselvityksen analyysin ja raportin tuottaa kilpailutuksen tuloksena Owal Group Oy.

Oikeus osata -tasoinen vaikuttavuusselvitys toimenpidekokonaisuuksien 1–3 osalta tarkastelee hankkeiden tuloksia, onnistumisia ja kehittämisprosessien toimivuutta neljällä eri tasolla. Koulutuksen järjestäjien, hankeverkostojen, valtakunnallisten koordinaatioiden sekä Oikeus osata -ohjelman tasolla.

Menetelminä kyseisten näkökulmien selvittämisessä hyödynnetään hankkeiden alkukartoituksia, kaksi kertaa toteutettujen seurantakyselyjen tuloksia, verkostohankkeiden välisiä tai hankeverkostojen keskinäisiä vertaisarviointityöpajojen tuloksia, parhaillaan toteutettavien johdon kyselyn sekä avainhenkilöiden haastattelujen tuloksia.

Tulokset julkistetaan Oikeus osata -hankkeiden päätöstilaisuudessa 1.6.2022 Helsingin Paasitornissa. Tilaisuuteen voi myös osallistua striimin välityksellä. Oikeus osata -hankkeiden päätöstilaisuus | Opetushallitus (oph.fi)

Lisäksi tuloksia avataan näillä nettisivuilla. Mainittakoon myös, että Toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuki -hankeverkostojen eli yhteensä 56 oppilaitoksen tuottamiin tuloksiin (toimintamallit, käsikirjat, pelikirjat, vertaisarviointimallit, yms.) voi käydä tutustumassa Avointen oppimateriaalien kirjastossa  Toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuki kokoelmassa (aoe.fi)

Tulevaisuuden johtaminen valtakunnallinen koordinaatio hanke

Kirsi Niskala, Projektipäällikkö

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen