Close

Hanketyö päätökseen – haastattelussa Mia O´Neill

Mia O´Neill on Osuu! Osaamista positiiviseen uudistumiseen hankkeen vastuuvetäjänä pedagogisen ja palvelujen johtamisen kokonaisuuden kehittäminen.

Mitkä ovat päällimmäiset ajatukset ja tuntemukset nyt kun hanketyö on päättymässä?

Tuntuu, että aika on mennyt yllättävän nopeasti, vaikka toisaalta alun suunnittelupäivistäkin on jo aikaa. Päällimmäisenä on mielessä se, että tämä on ollut todella hyvä hanke.

Mistä olet erityisen iloinen? Mitä näet onnistumisina?

Erityisen iloinen olen hankeyhteisöstä, joka tässä on ollut ja miten aktiivisesti yhteisössä on toimittu. Kehittämistyö on ollut konkreettista ja tuloksia on saatu aikaan. Erityisesti loppuseminaarissa tämä tuli hyvin näkyville. Miten paljon kokemuksia ja tuloksia on jaettu. On pystytty saamaan myös toisten kehittämistyöstä näkökulmia ja hyötyä oman organisaation kehittämiseen.  Tällainen verkostoyhteistyö ei välttämättä aina toteudu. Voi myös todeta, että vertaisoppiminen on tässä hankkeessa toteutunut hyvin.

Mikä tai mitkä asiat yllättivät?

Edelleen kyllä sanoisin, että verkostoyhteistyön onnistuminen niin hyvin yllätti. Siitä on saanut moni hyötyä ja on tullut paljon sekä laajasti ajatuksia ja näkemyksiä. Hankkeessa tehty yhteistyö ohjaa kehittämistyötä eteenpäin.

Mitä olisi jättänyt vähemmälle tai tehnyt toisin?

Jos olisin voinut vaikuttaa, niin olisi ollut helpompaa, jos henkilöresurssit olisi voinut sitoa ja suunnitella koko hankkeen ajaksi pysyvinä. Hankekauden aikana tuli useampia muutoksia ja se toki haastoi. Näitä ei vaan voi aina ennakoida.

Millä ajatuksilla tulevaan? Mitä asioita viet eteenpäin ja edistät työyhteisössäsi näiden kokemusten jälkeen?

Hankkeesta on jäänyt todella paljon hyödynnettäviä ja konkreettisia toimenpiteitä. Nämä tulevat näkymään toimintasuunnitelmissa ja toimeenpanossa. Erityisesti esihenkilöiden työn tukemisen toimenpiteissä ja pedagogisen strategian kehittämisessä – molemmat tulevat olemaan jatkossakin suuressa roolissa.

Onko jotain mitä erityisesti haluaisit kertoa tai sanoa – hankekehittämiseen, verkostoitumiseen tai ajankohtaan?

Viimeisen puolen vuoden aikana on ollut varsin tiukalla aikataululla useiden erilaisten verkostohankkeiden hakuprosessit käynnissä. Näissä olisi toivonut, että olisi ollut enemmän suunnitteluaikaa. Kun vertaa nyt päättyvään hankeverkostoyhteistyöhön, jossa oli hyvin aikaa tehdä ennakkoon suunnittelua, niin se kyllä myös näkyy saavutetuissa tuloksissa.

Mitä odotat tulevalta kesältä? 😊

Kotimaan matkailua, aurinkoa ja mansikoita!

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen