Close

Pedagogiset kahvilat aktiivisen keskustelun ja osaamisen levittämisen välineenä ammattiopisto livessä

Jo ennen muinoin

Pedagogiset kahvilat ovat olleet osa suomalaista koulumaailmaa jo 50-luvulta saakka; ajatuksena on, että opetushenkilöstöllä on tilaisuus kokoontua kahvipöydän ääreen keskustelemaan työstään ja sen sisällöistä.

Oululaisen lyseon opettajia kahvilla 1960-luvulla

Kahvipöydän ääreen kokoontuminen on merkinnyt tiettyä vapautta keskustelussa ja mielipiteenvaihdossa; vaikka kyseessä onkin työpaikalla tapahtuva tilaisuus, ajatuksena on ollut luoda rakentava, positiivinen ja demokraattinen tila, jossa voidaan puhua vapaasti yhteisistä asioista. Joskus nämä pedagogiset kahvilat ovat olleet sikälikin vapaamuotoisia, että mitään tiettyä aihetta ei ole ollut, vaan on puhuttu ajankohtaisista asioista. Mutta useimmiten varsinkin isommissa oppilaitoksissa näihin tilaisuuksiin on asetettu jokin aihe ja kutsuttu peräti alustaja kertomaan tästä aiheesta. On huomionarvoista, että on aina puhuttu nimenomaan alustajasta, ei puheenjohtajasta; pedagogiset kahvilat eivät siis ole olleet päätäntävaltaisia kokouksia. Pikemminkin niiden roolina on ollut tuoda esiin asioita, joita voidaan myöhemmin ehkä käsitellä kokouksissa ja muissa valtaa käyttävissä elimissä.

Tänä päivänä Livessä

Mutta tullaanpa nyt nykyhetkeen Livessä. Livessä pedagogisten kahviloiden perinne elvytettiin vuonna 2019. Aluksi kokoonnuimme kahdessa toimipaikassa samoilla teemoilla konkreettisesti kahvikuppien äärellä. Teemat olivat pedagogisten prosessien ydintä, esimerkiksi mukauttaminen, osaamisen tunnustaminen, digiosaaminen, yksilöllistäminen ja työelämäyhteistyö. Alustajina tilaisuuksissa toimivat Liven eri alojen asiantuntijat. Palaute kahviloiden suhteen oli alusta alkaen positiivista ja kävijämäärät kasvoivat tasaisesti. Koska käsiteltävät asiat olivat niin tärkeitä ja keskeisiä, kenellekään ei tullut tunnetta ajan tuhlaamisesta tai turhanpäiväisestä höpinästä; esimerkiksi mukauttamisen prosessit koskevat meitä kaikkia, jolloin oli erittäin hienoa saada siitä ensi käden tietoa ja osallistua sitä koskevaan keskusteluun. Monta kertaa tuli huomattua, että esimerkiksi hoksauksen vaativien prosessien omaksumisessa auttaa, jos asiaan voi syventyä paitsi kuuntelemalla myös Sokrateen oppimisen periaatteen mukaisesti keskustelemalla ja kysymällä.

Verkkopedagogi havainnollistaa kuvausalustan käyttöä digi-CV:n tekemisessä digitaalista osaamista käsitelleessä pedagogisessa kahvilassa.

Pedagogisten kahvikoiden digiloikka

Korona lopetti kahvittelun saman pöydän ääressä istuen. Aluksi lamaannus uhkasi, mutta pedagogiset kahvilat eivät suinkaan loppuneet; päinvastoin, niiden siirtyminen digitaalisiksi Teamsissä mahdollisti, että nyt henkilöstö kaikkialla pääsivät osallistumaan niihin keskustelemaan yhtaikaa. Tämän vuoksi pedagogisten kahviloiden kävijämäärät nousivat noin 20 hengestä per kerta noin 150 osallistujaan per kerta.

Pedagogisten kahviloiden toiminta on pysynyt samana; kutsutaan teeman asiantuntija henkilöstöstä alustamaan aiheesta ja keskustelemaan ja vastaamaan kysymyksiin. Pedagogisten kahviloiden rinnalla ovat kulkeneet myös Liven henkilöstölle suunnatut webinaarit, joissa kerrotaan Liven toiminnan kannalta keskeisiä ja ajankohtaisia asioista; esimerkiksi HOKS-prosesseissa on niin paljon tärkeitä yksityiskohtia, että sitä on hyvä käsitellä monella forumilla.

Pedagogisten kahviloiden merkitys

Pedagogisten kahviloiden erityinen merkitys on henkilökunnan aktiivisen pedagogisen keskustelun mahdollistaminen sekä osaamisen kehittäminen ja jakaminen. Pedagogisissa kahviloissa kuulemme oman talon asiantuntijoita ja kuuntelemassa sekä keskustelemassa ovat niin opetus- ja ohjaushenkilöstö kuin esihenkilöt ja johtokin.

Toisen asteen ammatillinen koulutus on viimevuosina uudistumisen myötä kokenut suuria uudistuksia ja kehitys jatkunee aktiivisena.  Kun uudistus tapahtuu, määräykset ja ohjeet ovat yleisellä tasolla ja kunkin oppilaitosten tulee miettiä, miten ne viedään tasalaatuisina koko oppilaitoksen henkilökunnan oman oppilaitoksen toimintaohjeiksi ja -tavoiksi.

Pedagogiset kahvilat mahdollistavat tiedon jalkauttamisen ja levittämisen ja toimintatapojen kehittämisen keskustelujen ja hyvien käytänteiden jakamisen kautta. Pedagogiset kahvilat ovat siis tärkeä osa Liven oppivan organisaation mallia. Rakenne, joka mahdollistaa osaamisen jakamisen, kehittämisen ja päivittämisen.

Pedagogisten kahviloiden tulevaisuus

Pedagogiset kahvilat ovat tulleet jäädäkseen, näin me uskomme ja näin me toimimme Livessä. Pedagogisilla kahviloilla on oma järjestäjä-juontaja, YTO-opettaja Pekka, joka vastaa käytännön järjestelyistä ja tilaisuuksien fasilitoinnista. Pedagogiset kahvilat suunnitellaan lukuvuoden aikajänteellä; on teemoja, joita toistamme säännöllisesti esimerkiksi HOKS-prosessi ja vaikka mukauttaminen. Paljon on myös aikaan ja toimintaan liittyviä hyvien käytänteiden jakamista, esimerkiksi tämän kevään pedagogisten kahviloiden sarjan päättää Ohjauksen nivelet kuntoon-hankkeessa tuotettu uusi Liven ohjaussuunnitelma. Suunnitelma on siis tarpeeksi väljä, jotta mukaan saadaan hyvin nopeallakin aikataululla aiheita käsittelyyn. Näistä muodostuu kokonaisuus, jonka arvo ja vaikuttavuus voidaan mitata Liven toiminnan laadussa.

Pedagogisten kahviloiden asema Livessä on vakiintunut. Erinomaisia ideoita uusiin kahviloihin tulee henkilöstöltä koko ajan. Viimeaikaiset tapahtumat maailmalla ovat osoittaneet sen miten tärkeää on se, että keskustelemme, kuuntelemme ja arvostamme kanssakulkijoitamme; täten voimme luoda turvallisen ja kehittämiselle suotuisan tilan, jossa kaikilla on hyvä olla.

Kirjoittajat

Pekka Pakkala, Pedagogisten kahviloiden järjestäjä

Mari Linna, kehityspäällikkö

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen