Close

Hanketyö päätökseen – haastattelussa Anna-Liisa Halsas-Lehto

Haastattelussa Osuu! Osaamista positiiviseen uudistumiseen hankkeen koordinoiva projektipäällikkö Anna-Liisa Halsas-Lehto. Hanke päättyy 30.6.2022 hankesuunnitelman mukaisesti.

Mitkä ovat päällimmäiset ajatukset ja tuntemukset nyt kun hanketyö on päättymässä?

Ilo ja haikeus ovat päällimmäisinä ajatuksina ja tuntemuksina, nyt kun hanketyö on päättymässä. Ilo kaikesta kehittämisestä, mitä hankkeessa on saavutettu ja haikeus, kun puolentoistavuoden yhteiskehittäminen päättyy. 

Hanketyö on myös omalla tavallaan rytmittänyt omaa työtä ja ollut koko ajan läsnä. Kesän jälkeen toki on vielä raportointeihin liittyvät toimet, jolloin hankkeen päättyminen vasta konkretisoituu viimeisteltynä. Hankkeen tukema kehittämistyö on saatu päätökseen, juurruttamistyö ja edelleen kehittäminen toki jatkuvat.

Mistä olet erityisen iloinen? Mitä näet onnistumisina?

Erityisen iloinen yhteisistä hetkistä ja jakamisesta webinaareissa ja työpajoissa ja hankkeen tavoitteiden saavuttamisesta, sekä onnistuneesta ennakkosuunnittelusta. Yhteiset webinaarit olivat onnistuneita ja niissä oli mukana myös hankeverkoston ulkopuolisia, luennoitsijat olivat myös hyviä loistavia ja työpajojen työskentelystä saatiin konkreettista hyötyä käytännön työhön. Hankkeen tavoitteet saavutettiin ja tätä edesauttoi onnistunut etukäteissuunnittelu.

Mitä olisi jättänyt vähemmälle tai tehnyt toisin?

Hanketoimijoiden keskinäinen jakaminen ja benchmarkkaus olisi voinut painottua aikaisempaan, kuin viimeiseen hankekolmannekseen. Korona-ajan rajoitukset olivat toki läsnä koko hankkeen ajan ja vaikuttivat toteutuksiin. Etäosallistuminen oli jo kuitenkin huomioitu suunnitelmissa – olihan hanke valtakunnallinen.

Millä ajatuksilla tulevaan? Mitä asioita viet eteenpäin ja edistät omassa työssäsi tai työyhteisössäsi näiden kokemusten jälkeen?

Pedagogisen strategian juurruttaminen SDO:ssa jatkuu hakkeen jälkeen. Johtoryhmän toimintaa, yhteiskehittämistä ja jakamista myös jatkossa tukee hankkeessa kehitetty ja toteutettu PRIDE -mallin mukainen johtamisen kehittymissuunnitelma ja parimentorointi. Viime syksynä tulleet uudet johtoryhmän jäsenet on myös hyvin saatu tämän mallin myötä mukaan johtoryhmätyöskentelyyn.

Onko jotain mitä erityisesti haluaisit kertoa tai sanoa – hankekehittämiseen, verkostoitumiseen tai ajankohtaan?

Hyvin suunniteltu ja aikataulutettu hanketoteutus helpottaa tavoitteiden toteuttamista. Onneksi hanke oli suunniteltu etätoteutukseen valmiiksi, koska lähes koko hankeajan koronarajoitukset olivat voimassa. Vaikka OSUU! -verkosto oli iso, 22 oppilaitoksen verkosto, toimi se hienosti yhteisenä jakamisen ja kehittämisen foorumina.

Mitä odotat tulevalta kesältä? 😊

Pitkiä ja rauhallisia kesäaamuja järvellä ja läheisten kanssa vietettävää aikaa!

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen