Close

Suunniteltuja sattumia Singaporessa

Kun puoli vuotta sitten muutimme Singaporeen puolison työkomennuksen myötä, mielessä myllersi innostuksen ja odotuksen ohella jännityksen ja epävarmuudenkin tuntemuksia. Hyppy uuteen elämänvaiheeseen, ammatillisen urapolun vaihe ja oma ammatillinen kehittyminen mietitytti. Olin onnekas, kun työnantajani suhtautui suopeasti kahden vuoden toimivapaaseen pedagogisen johtajan ja koulutusalan johtamisen tehtävästäni ja näki suorastaan etuja uusista tuulista myös omalle organisaatiollemme. Niinpä tartuimme tähän hienoon mahdollisuuteen!

Jo puolen vuoden perusteella uskallan todeta, että pelkoni osoittautuivat aiheettomaksi. Uuden oppimiseen ja ammatilliseen osaamisen jakamiseen on kosolti mahdollisuuksia. Voisi miltei kuvata elämän kulkua täällä ikään kuin suunnitelluiksi sattumiksi, joihin tarttumalla löytää jotain uutta ja innostavaa. Tässä muutamia ilahduttavia havaintoja kuluneista kuukausista:

Toimivapaa-aika mahdollistanut omat ammatillista osaamista täydentävät opinnot sekä jatkotutkimusaihetta hyödyttävät kurssit.  Nähdessäni oppilaitoksen tuki- ja ohjaustoiminnan johtamisen myötä, miten monimuotoista osaamista ohjaustyö vaatii, totesin, että ohjauksen vahvempi osaaminen tukisi myös pedagogisen johtamisen kokonaisuutta sekä uraohjausasiantuntijuutta. Opinto-ohjaaja -opintojen @HAMK edetessä olen huomannut, että uraohjausteorioiden kautta olen löytänyt myös uusia näkökulmia johtamistyöhön, eritoten esihenkilötyöhön. Palaan tähän teemaan innoissani kevään aikana, kun kirjoitan tarkemmin, miten näen ohjausteorioiden ulottuvuuksien tukevan myös esihenkilötyötä.

Pandemia pakotti toimialat digitaalisen toimintaympäristön kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen maailmanlaajuisesti. Tilanne on mahdollistanut mielenkiintoisen jatkotutkimusaiheeni, koulutusjohtamisen toteutuminen digitaalisessa toimintaympäristössä, tarkastelun myös kansainvälisen ulottuvuuden kautta. Nyt Singaporen edistyksellinen digitaalinen transformaatio on nostanut mielenkiintoani teemaan entisestään ja saan hyödyntää tätä oppia hankkeessa OSUU! Osaamista positiiviseen uudistumiseen, jossa hanketoteuttajana näkökulmana on pedagoginen johtaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Hankkeen tuloksia tulossa tarkemmin levitykseen kevään aikana. Ilahduttavaa on, että vaikka kohtaamiset ja verkostoituminen kasvokkain on vielä hyvin vähäistä, verkkotapaamisiin, seminaareihin ja koulutuksiin on helpompi saada kutsuja myös täällä Singaporessa. Olenkin osallistunut mahdollisuuksien mukaan kestävän johtamisen, jatkuvan oppimisen kehittämisen, Kaakkois-Aasian koulutusjohtamisen sekä valmentavan johtamisen teemoihin pureutuviin foorumeihin ja tapaamisiin. Palan halusta kehittää ja levittää uusia ajatuksia, joita on herännyt tutustuessani Singaporen ja myös Kaakkois-Aasian ykkösteemoihin.

Koulutusjärjestelmien erot ja oppijoiden opilliset tavoitteet kiinnostavat aina. Olen ahminut tietoa Singaporen koulutuskentästä sekä auliisti jakanut tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja sen yhtäläisyyksistä ja eroista oppiakseni, millaiset arvot ja toimintamallit ohjaavat koulutusjärjestelmää. Etäoppimiselta ei ole vältytty Singaporessakaan. Valmiudet teknisesti oppimisen mahdollistamiseen ovat hyvät. Haasteina myös täällä, kuten Suomessa, nähdään oppimisvajeet ja etenkin heikoimmassa asemassa olevien oppijoiden tuen puuttuminen etäoppimisen aikoina. Erityispedagogiikan ja ohjauksen osaamisella on kysyntää eri koulutusasteilla. Oman lapsen koulupolkua seuratessani olen saanut myös arvokasta kokemusta kansainvälisen IB-koulutuksen toteuttamisesta. Opetussuunnitelman monimuotoisuus ja opillinen kunnianhimo saa aika ajoin huokaisemaan hämmästyksestä. Myös opetuksen laadukkuus ilahduttaa. Opettajat ovat sitoutuneita tehtäväänsä ja kannustavat oppijoita yhä parempiin tuloksiin.

Jatkuvan oppimisen toteutuminen on tärkeä teema Kaakkois-Aasian työ- ja koulutuskentällä. Olen ilokseni saanut katsauksen jatkuvan oppimisen tilaan Kaakkois-Aasiassa Team Finland Knowledge -toiminnan kautta ja tulevina kuukausina toivon pääseväni tarkemmin kurkistamaan korkea-asteen yhteistyön lisäksi myös ammatillisen koulutuksen näkökulmasta jatkuvan oppimisen edistämiseen ja mahdollista yhteistyöhön. Olen vaikuttunut aktiivisesta ja asiantuntevasta TFK-toiminnasta Suomen suurlähetystön alaisuudessa.

Kulttuuritietoisuuden ja kielitaidon kohentuminen vahvistavat omia ennen kaikkea kulttuurisia kestävyystaitojani. Sain hienon kokemuksen osallistuessani kulttuuritietoisuuden valmennukseen, jonka päätteeksi oli mahdollisuus testata omia arvoja, asenteita, osaamista ja toimintaa suhteessa uuteen kulttuuriin sopeutumisen vaatimuksiin. Olipa mielenkiintoinen matka omaan itseen! Tulokset toimivat sekä silmiä avaavina havaintoina, että karttana omiin kehityskohteisiin. Pidän erittäin suuressa arvossa kestävän koulutuksen kautta saavutettavaa pääomaa vastuullisen tulevaisuuden rakentamisessa myös kulttuurisen tietoisuuden osalta.

Matka jatkuu täällä Singaporessa odottavin ja optimistisin mielin. Motivaatio oppia, löytää ja kehittää pysyy korkealla, kun näkee, että voi tuoda jotain uutta mukanaan! Vastaan ilomielin kaikkiin kysymyksiin. Olettehan yhteydessä! Voikaa hyvin!

Katriina Klén

Perho Liiketalousopisto Oy

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen