Close

Verkostojen kesäkuulumisia

Huh hellettä! Kesälomat ovat alkaneet jo osalla meistä ja osa jo kovasti loman alkamista vielä odottelevat. Aika itselle ja omalle tekemiselle, omien tärkeiden ja rakkaiden ihmisten kanssa on enemmän kuin ansaittua. Vietetään siis rentouttavat kesälomat!

Hieman kuitenkin haluan tässä nostaa ennen kesälomia hankeverkostojemme kuulumisia ensimmäisen puolen vuoden ajalta. Toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuki kokonaisuudessa on lähdetty liikkeelle hienoilla kokonaisuuksilla, tärkeillä tavoitteilla ja kehittämisen kohteilla – kohti muutosjohtamisen haltuunottoa, parempaa pedagogista – ja palvelujen johtamista.

Hankeverkostojen koordinoivien projektipäälliköiden kanssa olemme tavanneet säännöllisesti kerran kuukaudessa vaihtaen kuulumisia ja välillä tarkemmalla palaverirakenteella aiheita tarkastellen. Olemme keskustelleet siitä, miten verkostojen toiminta on lähtenyt liikkeelle, millaisia teemoja on rakentunut ja millaisia käytäntöjä on verkostoissa otettu käyttöön. Vertaisoppimista parhaimmillaan!

Hankeverkostot johtamisosaamisen ja esimiestyön kehittämisen keskiössä

JoPedan verkostossa kehittäminen keskittyy pedagogisen ja palvelujen johtamisen teemoissa palvelumuotoilun ja Leanin avulla palveluprosessien johtamisen kehittämiseen. Koulutuskokonaisuudet on toteutettu ja nyt jokainen osatoteuttaja vie omien tavoitteensa mukaisia kehittämisprosesseja eteenpäin.

Oikeus uudistua -hankeverkostossa on lähdetty liikkeelle johtoryhmien nykytilan tarkastelulla, tiimiorganisaation ja tiimimäisen toiminnan, pedagogisen johtamisen ja muutosjohtamisen teemaryhmillä sekä resilienssitekijöiden mallintamisella.

Osuu! Oikeus positiiviseen uudistumiseen -hankeverkostossa osa toimijoista jatkavat jo aiemmassa hankkeessa käyttöön otettua Positiivisen johtamisen -mallin kehittämistä ja uudet hankekumppanit ovat mukana vahvistamassa verkoston tekemistä.

Vertaansa vailla -hankeverkoston vertaisverkostot eli HR-kehittäjäverkosto, pedagogisen johtamisen vertaosverkosto ja johtamisosaamisen vertaisverkosto ovat käynnistäneet tapaamisensa. Tapaamisten vetovastuulliset alustavat ja teemoittavat tapaamiset.

Nämä siis ihan muutamia näkökulmia nostaakseni. Lisää voi lukea säännöllisesti julkaistavista blogi-kirjoituksista!

Nykytilakartoituksessa esille nostettuja asioita

Hankeverkostojen projektipäälliköt arvioivat ensimmäisen toimintakauden eli kevään 2021 osalta verkostojensa toimintaa. Projektipäälliköt nostivat onnistumisinaan yhdessä tekemisen, yhteiset tavoitteet, vertaisverkostot, selkeät yhteiset kokoukset, sopivan kokoisen verkoston, osaamisen jakamisen verkoston kesken, webinaarit ja hyvän hankeverkostokoordinaation.

Haasteina ovat olleet yhteisten tapaamisten aikatauluttaminen, eri vaiheissa kehittämisprosesseja olevat osatoteuttajat sekä organisaatioiden erilaisuus – mikä on toisaalta koettu myös rikkautena ja verkostoyhteistyötä rikastavana tekijänä. Osalla verkoston suuri koko on aiheuttanut haasteita.

Tärkeinä hankkeiden tavoitteiden toteuttamista tukevina tekijöinä nähdään olevan erityisesti yhteiset työpajat, koulutukset ja webinaarit, yhteiset hankeverkostotapaamiset ja johdon ja esimiesten sitoutumisen tavoitteisiin. Yhteiskehittäminen ja toisilta oppiminen ovat olleet myös tunnistettuja ja olennaisia onnistumisen osa-alueita.

Kaikille mahdollisuus osallistua syksyn 2021 webinaareihin

Valtakunnallinen koordinaatiohanke toteuttaa syksyllä 2021 kaikille avoimia webinaareja. Tavoitteena on verkottaa neljän eri hankeverkoston toimijoita yhteen ja erityisesti tavoittaa myös muita ammatillisten koulutuksen järjestäjien johtoa, esimiehiä ja kehittämisessä mukana olevaa henkilöstöä. Webinaareista tulee myös tallenteet, joten mukaan pääsee sitäkin kautta.

Webinaarien teemat rakentuvat hankeverkostojen käytännön toteutusten mukaisesti. Asiantuntijapuheenvuorolla johdatellaan teeman näkökulmiin ja hankeverkostojen osatoteuttajat esittelevät case-esimerkein omia toteutuksiaan ja kokemuksiaan. Ensimmäinen webinaari järjestetään lokakuussa viikolla 41 teemalla Palvelumuotoilu ja Lean. Ensimmäisessä webinaarissa tuodaan esille, miten oppilaitosten arjessa voidaan näitä menetelmiä hyödyntää ja soveltaa kehittämisessä. Positiivisen johtamisen teemalla jatketaan marraskuussa, Vertaisverkostot teemalla vuoden 2022 alussa ja pari muuta webinaaria järjestetään keväällä 2022. Näiden teemat tarkentuvat vielä syksyn aikana.

Syksyä odotellessa rentoudutaan kesän merkeissä!

Tulevaisuuden johtaminen -koordinaatio

Kirsi Niskala, projektipäällikkö

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen