Close

Vertaansa vailla- Verkostot johtamisen tukena

Vertaansa vailla hankkeen keskeinen ja yhteinen tavoite on hyödyntää laajan verkoston kattavaa ja monipuolista osaamista ja asiantuntijuutta muodostamalla erilaisia vertaisverkostoja hankkeen painopisteiden teemoihin liittyen. Vertaisverkostot ovat päässeet hyvään vauhtiin kevään 2021 aikana.

Hankkeen käynnistyessä kartoitettiin kyselyn avulla, millaisia sisäisiä verkostoja on jo olemassa hankkeen teemoihin liittyen sekä kartoitettiin millaisia vertaisverkostoja, olisi tarvetta muodostaa. Kartoituksen pohjalta käynnistyivät seuraavat vertaisverkostot: HR-kehittäjäverkosto, pedagogisen johtamisen vertaisverkosto sekä johtamisosaamisen verkosto. Suunnitteilla on myös tiimimäisen toimintatavan vertaisverkosto. Hankeverkostosta on myös noussut toive koulutus- ja palvelupäällikön vertaisverkostolle.

Hankkeen osatoteuttajat ovat hyvin eri vaiheissa hankkeen teemojen kanssa sekä jokaista osatoteuttajan toimintaa ohjaa oma hankesuunnitelma. Vertaisverkostojen avulla jaetaan toiselle ja opitaan toisilta hyviä käytäntöjä ja malleja. Vertaisverkostotoiminta on avointa, tehokasta ja vuorovaikutteista.

Mitä vertaisverkostot ovat sitten käytännössä?

Työskentelytavaksi sovittiin, että vertaisverkostotapaamiset teemoitetaan ja jokaisessa teemassa on 1-3 alustajaa hankeverkostosta. Alustajat yhdessä suunnittelevat tilaisuuden kulun ja rakenteen. Tapaamisten esitys- ja työskentelymateriaalit löytyvät hankkeen Teamsistä.

Mitä on tapahtunut kevään aikana sekä mitä on suunnitelmissa syksylle:

HR-kehittäjäverkoston kevään teemana oli tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa Luksia ja Omnia esittelivät omia suunnitelmiaan sekä työskenneltiin pienryhmissä pohtien, miten henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma saadaan osaksi arkea?  Tulevia syksyn teemoja ovat: henkilöstökyselyn tuloksista yhteiseen kehittämiseen, kehittämisen organisointi ja resursointi ja perehdyttäminen.

Pedagogisen johtamisen vertaisverkoston kevään tapaamisen osallistui yli 40 eri toimijaa hankeverkostosta ja tapaamisessa sovittiin tulevien tapaamisten teemat: pedagogisen johtamisen määrittely, pedagogiset ohjelmat ja käsikirjat, valmentava työkulttuuri/johtaminen ja pedagogisten vastuiden ja roolien selkeyttäminen. Tästä vertaisverkostosta tullaan kuulemaan paljonkin lisää sitten syksyllä.

Johtamisosaamisen vertaisverkoston ensimmäisen tapaamisen alustajat tulivat Tredusta ja Omniasta. Alustuksessa pohdittiin mitä on henkilöstötyö silloin, kun substanssina on kehittäminen? Mitä henkilöstötyön kehittäminen ja kehittäminen henkilöstötyössä on tulevaisuudessa? Lisäksi kuultiin henkilöstöjohtamisen tulevaisuuden taidoista.

Pienryhmissä työskenneltiin seuraavien kysymysten kanssa: Mitä johtamisen osaamisen vahvistamiseen liittyviä keinoja, malleja tai menettelytapoja haluat jakaa hankeverkostolle? Mitä osaamista vielä tarvitaan?

Keskeiseksi tavoitteeksi tässä vertaisverkostossa nousi johtamisosaamisen arvioimisen ja tunnistamisen ”tuotekehittely”. Monen osatoteuttajan hankesuunnitelmissa on johdon osaamiskartoitus tai johtamistaitokartoitus ja tähän tavoitteeseen pyritään tässä vertaisverkostossa vastaamaan, esim. hyödyntäen hankkeen yhteistä palvelujen ostobudjettia.

Ennen tuotekehittelyä REDU esittelee johtamisosaamisen arvioinnin työkalupakkia, jota on hankeverkostossa pilottina kehitelty. Pilotointi on käynnistetty Parasta johtamista pohjoinen -hankkeessa ja sitä on jatkettu edelleen Vertaansa vailla – verkostot johtamisen tukena hankkeessa REDU vetoisesti. Sekä Stadin AO esittelee johtamisen digitaaliset osaamismerkit – työkalun.

Mikäli sinä, ammatillisen koulutuksen edustaja, olet kiinnostunut osallistumaan vertaisverkostojemme toimintaan tai haluat tietää niistä lisää, ota yhteyttä Vertaansa vailla projektipäällikköön!

Projektipäällikkönä odotan innolla syksyä, jolloin vertaisverkostotoiminta oikein todella käynnistyy, mitä kaikkea uutta opimme toisiltamme ja siten voimme hyödyntää oman oppilaitoksemme toiminnassa.

Vertaansa vailla hanke toivottaa kaikille hyvää ja aurinkoista kesää!

Jaanamari Torniainen
Vertaansa vailla projektipäällikkö, Omnia
jaanamari.torniainen@omnia.fi

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen