Close

Synergiasta voimaa vertaisarviointeihin

Oikeus uudistua -hankkeessa (OPH) löydettiin mainio tapa tehdä yhteistyötä laatustrategian toteuttamisen hankkeiden (OPH) kanssa.

Laatustrategian toteuttamisen hankkeissa kehittämisalueet on jaettu neljään eri painopisteeseen, joista yhdessä avainasemassa on vertaisoppiminen. Kyseisen painopisteen koordinoimana on järjestetty vertaisarviointikoulutuksia sekä laadittu tukiaineistoja vertaisarviointien toteutuksille jo parin vuoden ajan.

Oikeus uudistua -hankkeessa vertaisarviointien kohteena ovat tiimit. Opetushallituksen vertaisarviointikriteeristö ei kuitenkaan sisällä tiimitoiminnan arvioinnille kohdistettua kriteeristöä, joten hankkeessa kehitettiin sellainen. Lisäksi haluttiin ajankäytöltään mahdollisimman tehokas konsepti, jollainen kehitettiin laatustrategiahankkeiden kautta löytyneitä malleja muokkaamalla. Lopputuloksena saavutettiin uusi räätälöity ja toteutusten myötä toimivaksi osoittautunut malli tiimien vertaisarvioinneille hankeverkostossa.

Yksi merkittävä seikka hankeverkostojen vertaisarviointien onnistumiselle on riittävä arvioijien määrä. Tässäkin löytyi synergiaa laatustrategian toteuttamisen painopistetoiminnan kanssa, sillä arvioijia koulutettiin laatustrategiahankkeiden käyttämän konseptin mukaisesti – mutta kuitenkin siten, että räätälöity tiimien vertaisarviointikriteeristö ja muokattu toimintakonsepti olivat riittävästi huomioituna.

Koulutuskonsepti sisältää puolen päivän mittaisen online-koulutuksen sekä käytännön harjoittelun arvioijana. Online-koulutusosiossa käsitellään vertaisarviointia laadunhallinnan välineenä ja prosessina sekä prosessin toimijoiden roolituksia ja osaamisvaatimuksia. Mukana on kosolti case-esimerkkejä ja käytännön harjoittelua kuvitteellisten esimerkkien kautta. Koulutus antaa valmiudet toimia vertaisarvioijana ja tukee myös muissa rooleissa toimimista vertaisarviointiprosessissa. Toinen osa, arvioijana toimiminen, toteutuu hankkeen aikana käytännön arviointitilaisuudessa. Molempien osioiden toteuduttua voi tilata todistuksen koulutuksen toteuttajalta.

Koulutuksiin, joita järjestettiin kolmena eri ajankohtana, osallistui yhteensä 25 henkilöä. Koulutettavat kokivat laatustrategiahankkeiden mukaisen koulutuskonseptin myös tähän räätälöityyn tarpeisiin hyvin soveltuvaksi. Palaute toteutuksesta oli 4,6/5 ja vaikuttavuudesta 4,5/5.

Oikeus uudistua -hankkeessa toteutetaan useita vertaisarviointeja kevään 2022 aikana.

Lisätietoja:

Janne Hietanummi
Kehitysjohtaja, Valkeakosken ammattiopisto

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen