Close

Strukturoitu ja välittävä johtajuus –Yrkesakademinin johtoryhmän opintopiiri

Ann-Maj Björkell-Holm, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Vertaansa vailla -projektin projektipäällikkö.

On perjantai-iltapäivä. Johtoryhmän jäseniä alkaa saapua kokoushuoneeseen Vaasassa. He avaavat Teams-yhteyden tänään etätöitä tekevien kollegoidensa kanssa. Hetken kuluttua myös Bengt Savén Linköpingistä liittyy Teams-kokoukseen. Bengt aloittaa ”check in” puheenvuorokierroksen, jossa kukin kokoukseen osallistujista kertoo lyhyesti ajankohtaisista asioista. Meille osallistujille check in on tullut tutuksi tavaksi aloittaa kokous, sillä kokoonnumme nyt seitsemättä ja viimeistä kertaa. Tämä rutiini auttaa meitä jättämään muut ajatuksissamme pyörivät asiat sivuun ja keskittymään tämän iltapäivän ajan johtajuuskysymyksiin.

Yrkesakademin i Österbotten on järjestänyt johtoryhmän jäsenille muutosjohtajuutta käsittelevän opintopiirin Rätt att kunna / Vertaansa vailla -projektin puitteissa. Opintopiirissä olemme käyneet systemaattisesti läpi materiaalin Ledarstegen – 5 steg till modigare ledarskap med struktur och tuff omsorg sen kirjoittajan, BraveShip-yritystä vetävän Bengt Savénin johdolla. Bengtillä on pitkä kokemus johtajuudesta ja muutostyöstä. Hän on saanut kokemusta johtajuudesta sekä käytännössä yritysten ja julkisten organisaatioiden johtajana että teoriassa Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun muutosjohtajuuden professorina.

Tämä perjantai-iltapäivä on viimeinen kokouksemme Bengtin kanssa. Tuttuun tapaan tämäkin kokous sisältää erilaisia ryhmätehtäviä, luennon ja keskustelua. Osallistujat kertovat viime kokouksessa saamiemme tehtävien suorittamisesta. Kokouksen ilmapiiri vaihtelee vakavista ajatuksista iloiseen naurunremakkaan. Ryhmä työskentelee luottamuksellisessa ilmapiirissä, jossa vaihdetaan kokemuksia sekä itsekriittisesti että huumorimielessä.

Tämä viimeinen kokoontumisemme eroaa kuitenkin aiemmista tapaamisistamme. Yksi tätä tapaamista varten saamistamme tehtävistä oli yhteenvedon laatiminen siitä, mitä pidämme prosessin tärkeimpinä asioina. Opintopiirin kymmenen osallistujaa kertovat avoimesti, miten heidän oma johtajuutensa on kehittynyt opintopiirin ansiosta. Keskustelut arvoista, johtamisen tasosta ja seurannasta nähtiin tärkeinä osatekijöinä kaikkien arvostamalle kehitykselle. Bengtin luotsaama prosessi nähtiin strukturoituna ja varmana, ja samalla myös aivan omana prosessinamme. Ryhmä aikoo toki jatkaa säännöllisiä tapaamisiaan tukeakseen toinen toistaan johtamiskysymyksissä niin kuin olemme opintopiirissä oppineet.

Osallistujat kommentoivat opintopiiriä esimerkiksi seuraavasti:

  • opintopiiri on vahvistanut johtamisvalmiuksiani ja antanut minulle uutta motivaatiota johtamistaitojeni parantamiseen
  • olen tutustunut kollegoihini paremmin ja havainnut, miten vahva ryhmämme onkaan
  • opintopiirillä on ollut meille paljon sellaista tarjottavaa, josta meidän kannattaa pitää kiinni ja jota kannattaa vahvistaa

Vinkki: Tutustu Bengt Savéniin ja hänen kirjoihinsa osoitteessa https://www.braveship.com/wp/ 

Pohjanmaan ammattikorkeakoulun logo.
Kirjailijan Bengt Savénin kirja: LedarStegen : 5 steg till modigare ledarskap med struktur och tuff omsorg.
Bengt Savén kirja: “LedarStegen: 5 steg till modigare ledarskap med struktur och tuff omsorg”.

Braveship logo.
© 2024 Tulevaisuuden johtaminen