Close

Tiimioppivan organisaatiokulttuuriin rakentaminen Saimaan ammattiopisto Sampossa

Saimaan ammattiopisto Sampo on asettanut strategiseksi tavoitteekseen olla vuonna 2023 tiimioppiva organisaatio. Monesti tiimit nähdään vain työn organisoimisen välineenä. Se kaventaa pois sen, mitä tiimit parhaimmillaan ovat: tiimi on yksilön oppimisen ja kasvun alusta. Niissä ei vain jaeta työtehtäviä vaan käydään dialogia, reflektoidaan, ajatellaan ja koetaan yhdessä, haastetaan omaa ja muiden kasvua.

Wau – tähän me siis tähdätään!

Mitä se vaatii?

Sampossa on pian koulutettu koko henkilöstö tiimioppimisen pedagogiikkaan ja tehty kokeiluja. Joillakin koulutusaloilla mallin käytäntöön vienti on jo käynnissä.

Perustaksi tiimioppivan organisaation toteutuminen vaatii organisaatiokulttuurin, joka tukee tavoitetta ja jota luodaan yhdessä. Haluamme myös olla mielenkiintoinen vaihtoehto uusille työntekijöille. Haluamme olla työnantaja, johon halutaan päästä töihin.

Mitä se kulttuuri on?

Organisaatiokulttuuri koostuu työyhteisön hengestä, joka ohjaa toimintaa ja työnteon tapoja. Se on näkymätön, todellinen ja erittäin vahva voima, joka heijastuu asiakkaisiin saakka. Organisaatiokulttuuri pitää sisällään yhteiset arvot, asenteet, ajattelu- ja toimintatavat sekä rituaalit ja symbolit. Toisin sanoen se luo strategian toteutumisen kannalta äärimmäisen tärkeän pohjan.

Viime syksynä loimme yhdessä koko asiantuntijaorganisaatiomme 400 ammattilaisen voimin vision, millainen on tulevaisuuden hyvinvoiva ja menestyvä työpaikka? Millaisessa organisaatiokulttuurissa meillä jatkossa työskennellään?

Valmennuskokonaisuudesta olemme jatkaneet organisaatiokulttuurin kulttuuriperiaatteiden muotoilun työpajoihin, joihin on osallistunut Sampon henkilöstöä laajasti eri aloilta, ammattiryhmistä ja toimipaikoista. Näissä työpajoissa on jalostettu tavoitetilaa kohti yhteisiä kulttuuriperiaatteita ja pohdittu organisaatiokulttuurin kulmakiviä. Miten toimimalla parhaiten menestymme? Millaisesta toiminnasta voimme olla ylpeitä? Miten teemme työtä? Miten toimimme työyhteisössä? Miten viestimme? Miten johdamme? Miten kehitämme?

Yllättäen – vai onko se yllätys? – tiimioppiminen näkyy kulttuuriperiaatteissa johtamisesta opiskelijoiden oppimiseen.

Tavoitteena tälle kaikelle on se, että saamme rakennettua organisaatiokulttuurin, jossa haluamme työskennellä oppien toisiltamme sekä suositella meitä työpaikkana muillekin.

Tuloksia on nyt jo aistittavissa. Sampossa ihmiset ovat alkaneet ajatella eri tavalla, joka vie meitä yhdessä haluttuun suuntaan. Se näkyy pieninä tekoina arjessa, oivalluksina, yhdessä tekemisenä, yhteisöllisyytenä. Olemme yhteisellä matkalla kohti tiimioppivaa organisaatiota.

Kulttuuriperiaatteiden muotoilun tuloksena on siis syntynyt tavoitetila, mihin tähdätään. Se on samalla lupaus siitä, miten meillä toimitaan. Tavoitetilan määrittely ei ole itseisarvo vaan se, että kulttuuriperiaatteet saadaan käytäntöön eli meidän ajatusmalleihin, asenteisiin ja työn tekemiseen. Päämäärään on vielä pitkä matka, mutta sitä matkaa on ilo tehdä yhdessä innostuneiden sampolaisten kanssa.

Päivi Ovaska, Marja Akkila ja Leena Karjalainen

Oikeus uudistua –hanke, Saimaan ammattiopisto Sampo

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen